Referencie

MARTING, s.r.o.

MARTING, s.r.o.

S ABC ČESKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ již spolupracujeme mnoho let a musíme říci, že to je výborná  služba, kde se nám investice každý rok vyplatila!

Kladně hodnotíme hlavně jednoduché zadávání  našich nabídek výrobků či služeb, možnost přímého zobrazení výrobku a jeho podrobného popisu, aniž je nutno složitě se prokousávat webovými stránkami.

Sami možnosti této služby aktivně využíváme. Pokud se navíc služba vylepší o to, že naše nabídky se budou zobrazovat na prvních místech vyhledávačů google nebo seznam, kde také klienti často produkty vyhledávají, pak  jednoznačně je ABC výborná služba. A to vše za průměrně jen několik tisíc korun měsíčně…

Přejeme ABC, aby si udržela trvale vysokou úroveň se nadále se úspěšně rozvíjela. Těšíme se na další úspěšnou spolupráci i v příštích letech.

Ing. Bartošek Vratislav
jednatel